Intézményünk célja

Célunk a sokoldalú személyiség formálás, amelynek át kell fognia az érzelmi (emocionális), a testi(szomatikus), az értelmi (mentális) és a közösségi (szociális) fejlődést.

A ránk bízott gyermekek formálása, alakítása során figyelembe vesszük:
– Meglévő egyéni fejlettségüket
– Egyéni fejlődési ütemüket
– A hátrányok csökkentését
– A tehetség ápolását
– Gyermeki szabadságukat és jogaikat
– A családi nevelést.

Célunk, hogy olyan gyermekek hagyják el az óvodát, akik harmonikus mozgással, fejlett kommunikációskészséggel, beszédkészséggel és beszédkultúrával rendelkeznek. Megismerő funkcióik kifejlődtek, érzelmiéletük kiegyensúlyozott, szociális magatartásuk alkalmassá teszi őket a közösségben való tevékenykedésre, aziskolai élet megkezdésére.